Internacionalizacija poslovanja - www.maidea.hr
 

EU PROJEKT


EUROPSKA UNIJA || PROJEKT SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

 


 

Kvalitetu tvrtke Maidea d.o.o. su prepoznale institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:


Povećanje izvoza tvrtke MAIDEA
putem predstavljanja na međunarodnim sajmovima


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“.

Opći cilj projekta (na osnovu kojeg je isti i odobren) je doprinijeti jačanju konkurentnosti tvrtke Maidea na međunarodnim tržištima kroz prezentaciju široj javnosti sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima u svojstvu izlagača. Na taj će se način otvoriti nova tržišta, napraviti iskorak na inozemnim tržištima na kojima tvrtka već posluje te smanjiti ovisnost o domicilnom tržištu što će pak dovesti do rasta prihoda od prodaje i prihoda od prodaje. Navedeno će se ostvariti sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima u svojstvu izlagača te izradom Strategije izvoza. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):

  • Sudjelovanja na međunarodnim sajmovima u svojstvu izlagača
  • Iskoraka na nova tržišta
  • Zauzimanje većeg tržišnog udjela na postojećim tržištima
  • Sklapanja novih ugovora o izvozu
  • Izrade Strategija izvoza
  • Povećanja prihoda od prodaje i rasta prihoda od izvoza.
  • Očuvanja postojećih i otvaranje novih radnih mjesta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 444.795,00 HRK od kojih je 354.664,80 HRK bespovratno. Razdoblje provedbe projekta je od 15.02.2018.-15.05.2019.

MAIDEA d.o.o.
Slavonska Avenija 22D
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 31976237674

Kontakt osoba:

Filip Jurišić, Voditelj razvoja proizvoda
Broj telefona osobe za kontakt: +385 91 22 00 037
Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: Filip.Jurisic@maidea.hr

Kontakt relevantnih institucija:

Europski strukturni investicijski fondovi -
https://strukturnifondovi.hr/
Europski fond za regionalni razvoj -
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/
Operativni program konkurentnost i kohezija -
https://www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Maidea d.o.o.